newspaper.com.ua

Просто ще один сайт на WordPress

Як правильно задекларувати кредит

Якщо минулого року ви взяли кредит на будівництво власного житла або купівлю автівки, то ці кошти необхідно зазначити у розділі 13 декларації «Фінансові зобов’язання».

Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

Які дані зазначати? Про фінансові зобов’язання у вигляді позики (кредиту) зазначаються такі дані:

  • розмір основної суми позики (кредиту) (зазначається в полі «Розмір зобов’язання»);
  • розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту);
  • розмір сплачених коштів у рахунок процентів за позикою (кредитом);
  • залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду.

Як правильно задекларувати ваш кредит:

  • відомості про кредит зазначаються лише якщо його розмір перевищує 50 прожиткових мінімумів (ПМ). У 2020 році 50 ПМ становили 105 100 грн;
  • потрібно зазначати дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту, інформацію про особу, стосовно якої виникло таке зобов’язання, або найменування відповідної юридичної особи та дату виникнення зобов’язання;
  • інформацію про валюту зобов’язання потрібно вказувати у відповідній валюті без перерахування у гривню;
  • якщо залишок кредиту, який був отриманий у попередньому звітному періоді, станом на 1 січня звітного року не перевищує 50 ПМ, його не потрібно зазначати у декларації;

Читайте також: Як правильно декларувати банківські рахунки

  • у полі «Розмір зобов’язання» зазначається загальний розмір отриманого кредиту у звітному періоді. Якщо зобов’язання за кредитом виникло у попередньому звітному періоді і станом на 1 січня звітного періоду залишок кредиту перевищує 50 ПМ, то у полі «Розмір зобов’язання» зазначається заборгованість по зобов’язанню станом на 1 січня звітного періоду;
  • борги по кредитній лінії зарплатної картки вказуються лише, якщо ви або член вашої сім’ї у звітному періоді одноразово скористалися кредитними коштами, розмір яких перевищує 50 ПМ (незалежно від погашення станом на кінець звітного періоду), або залишок заборгованості на останній день звітного періоду перевищив 50 ПМ. За відсутності таких умов розмір коштів, якими суб’єкт декларування/член його сім’ї користувалися протягом звітного періоду, не сумуються. Якщо ви скористалися одноразово кредитними коштами на понад 50 ПМ, то додатково це потрібно зазначити у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» як правочин.

Докладніше про декларування кредиту та всіх інших видів фінансових зобов’язань (зобов’язання за договорами лізингу, зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення тощо) можна прочитати за посиланням.