newspaper.com.ua

Просто ще один сайт на WordPress

Річні валютні надходження від експорту товарів у Донецькій області зменшилися на 15%

Валютна виручка від експорту товарів суб’єктами господарювання Донецької області (без урахування частини тимчасово окупованої території) в 2020 році склала 3935,0 млн дол. США. Регіон забезпечив 8,0% загальної вартості експортованих товарів в цілому по Україні та посів третє місце після м.Києва та Дніпропетровської області.

У порівнянні з 2019 роком валютні надходження від експорту товарів підприємствами Донецької області зменшилися на 15,0%. На динаміку показника в 2020 році вплинули обмеження, введені внаслідок пандемії коронавірусної інфекції. Особливо це відчувалося у ІІ кварталі, коли скорочення експорту в порівнянні з аналогічним кварталом 2019 року склало 28,3%. Надалі спостерігалося поступове відновлення попиту, і в IV кварталі 2020 року валютна виручка підприємств регіону збільшилася в порівнянні з попереднім кварталом на 1,7%, а проти ІІ кварталу – на 18,1%.

Протягом 2020 року зберігалася негативна тенденція зниження цін на зовнішніх ринках збуту чорних металів, які забезпечили 77,6% валютних надходжень від експортних поставок всіх товарів. Річна вартість експорту чорних металів склала 3054,8 млн.дол., що в порівнянні з 2019 роком менше на 12,2%. Середньозважена ціна тонни експортованого металу знизилася на 11,3%, внаслідок чого недоотримано 389,5 млн.дол. валютної виручки.

Зниження попиту і цін позначилося в 2020 році на ринках збуту не тільки чорних металів, а й іншої продукції, причому скорочення валютної виручки, отриманої підприємствами регіону, зафіксовано по всіх континентах, крім азіатського ринку.

Валютні надходження від експорту товарів на європейський ринок, склавши в 2020 році 1869,9 млн дол., або 47,5% загального обсягу, зменшилися в порівнянні з 2019 роком на 19,5%.

Експорт товарів до країн Азії в 2020 році склав 966,6 млн дол. (24,6% загального обсягу), що в порівнянні з попереднім роком більше на 3,1%. Це досягнуто за рахунок зростання поставок до Туреччини та Китаю.

На 12,1% скоротився в порівнянні з 2019 роком експорт товарів до країн Америки, склавши 296,5 млн дол., або 7,5%.

Вартість товарів, поставлених на африканський континент, зменшилася в 2020 році на 33,6%, склавши 142,4 млн дол., або 3,6% загального обсягу.

Загалом підприємства Донецької області вивозили продукцію в 114 країн світу.